رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود . امام خمینی(ره)

اهداف و برنامه هاي شهرداري

1-رعایت عزت وکرامت مردم شریف شهرباباحیدر 2- استفاده ازنظرات وافکار مردم شهرجهت بهبود وضعیت 3-ایجادحس همدلی بین مردم وشهرداری وشورای اسلامی جهت پیشرفت بهتر امور 4- استفاده بهینه از امکانات وپتانسیلهای موجود
ادامه مطلب ارسال نظر

پیام شهردار

درود وسلام به مردم شریف و نیک اندیش شهر زیبا وتاریخی باباحیدر
ادامه مطلب ارسال نظر