رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود . امام خمینی(ره)

مسئول روابط عمومی ( عیسی بهرامی )

شرح وظايف روابط عمومي 1-ايجاد رابطه ميان مردم و شهرداري 2-نشر فعاليت هاي شهرداري جهت اطلاع و مردم 3-برگزاري مراسم هاي مختلف در شهرداري 4-نصب پلاكارد و تراكت به مناسبت هاي مختلف درشهرداري وسطح شهر
ادامه مطلب ارسال نظر