رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود . امام خمینی(ره)
بازگشت به آلبوم تصاویر
آلبوم : اعضای شورای اسلامی شهر
توضیحات :

سید جهانگیر مرتضوی


سید محمد امیراحمدی


سید محمد هاشمی


سید جواد رضوی


ایوب کاظمی