رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود . امام خمینی(ره)
بازگشت به آلبوم تصاویر
آلبوم : دیدار شهردار و اعضای شورا با استاندار و نماینده حوزه انتخابیه
توضیحات :