رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود . امام خمینی(ره)
بازگشت به آلبوم تصاویر
آلبوم : تصاویر گزارش پایانی شورای دوره چهارم با حضور مردم و مسئولین
توضیحات :