رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود . امام خمینی(ره)

معاونت

ابراهیم بهرامی

شرح وظایف معاونت شهرداری باباحیدر

1- 

2- 

3-

4-


ارسال نظر

نام    

ایمیل / ایمیل معتبر وارد نمایید   

تصویر امنیتی:  


نظر    

ارسال نظر