رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود . امام خمینی(ره)

عملکردشورای اسلامی دورسوم

آنچه توانسته ایم لطف خداوند بوده وآنچه را انجام نداده ایم کوتاهی وقصورما.

1-آسفالت معابرمتراژ تقریبی 60000مترمربع شامل 23 کوچه وخیابان
2-روکش آسفالت خیابان امام خمینی بطورکامل ازابتدای شهرتااداره برق درسال86
3-خریدزمین جهت احداث سالن ورزشی به ارزش 100میلیون تومان
4-پیگیری جهت تکمیل سالن ورزشی وتلاش جهت پیشبرد پروژه چمن ورزشی
5-پیگیری تصویب نقشه جامع شهر
6-پیگیری استقرارکلانتری درشهرباباحیدر
7-پیگیری استقرارامام جمعه درشهرباباحیدر
8-پیگیری استقراربخشداری درشهرباباحیدر
9-خریدزمین جنب چشمه کفشینه جهت گردشگری
10-واگذاری زمین مصلی به متراژ5000متر
11-واگذاری زمین جهت خانه عالم
12-پیگیری تکمیل فرهنگسرای شهرباباحیدر
13-تکمیل میدان ورودی شهرباباحیدر
14-پیگیری سایت طرح ویژه کشاورزی خونیک
15-خرید2عددماشین زباله فوتون
16-خریدگریدر
17-خریدماشین آتش نشانی
18-خرید2عددماشین ایویکو جهت واحدشهری
19-خریدبیل بکهو
20-خریدماشین سمندجدیدشهرداری
21-پیگیری کنگره سیدمیراحمد
22-پیگیری طرح مشروب شدن زمینهای احمدآبادازسدغدیر
23-تکمیل وبهسازی بلواراصلی شهر
24-تکمیل مسیل دره غارمنقلی
25-تکمیل مسیل گلزارشهدا
26-احداث ساختمان جدیدآتش نشانی
27-پیگیری سدغدیر
28-ساماندهی گلزارشهدا
29-نامگذاری کوچه ها
30-همراهی درتعریض کوچه هاباشهروندان درزمینه اعطای مجوزساختمانی
31-تصویب سایت دامداری-ناحیه ویژه کشاورزی
32-همکاری دربرگزاری کنگره سیدمیراحمد(ع)
 
 
 

 


ارسال نظر

نام    

ایمیل / ایمیل معتبر وارد نمایید   

تصویر امنیتی:  


نظر    

ارسال نظر