رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود . امام خمینی(ره)

تصویب عوارض سال 1393 شهرباباحیدر


تعرفه عوارض محلي شهرداري شهرباباحیدر به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و بندهاي 9 و 16 ماده 71و 76  قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات  شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران بند 26 ماده 55 و 74 قانون شهرداري و هزينه خدمات ، كارمزدبه استناد بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي  كشور و انتخاب شهرداران و دستورالعملها و آئين نامه هاي اجرايي به استناد بند 9 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن طبق پيشنهاد شماره 4011 مورخ28/10/1392شهرداري شهرباباحیدر در جلسه 26  مورخ 30/10/1392 شوراي اسلامي شهرباباحیدر به تصويب رسيد .

 

فصل اول

 

عوارض

 

تعاريف

عوارض : عبارتست از مبلغ یا مبالغی که مستند به قوانین جاری ، نوع و میزان آن به تصویب مرجع قانونی رسیده و به صورت آگهی عمومی توسط شهرداری اعلام می شود .

بهای خدمات : مبلغی که شهرداری بابت ارائه خدمتی خاص با مجوز قانونی برابر قیمت تمام شده ی آن از متقاضی خدمت دریافت می نماید .

واحد مسكوني: عبارت است از كليه ساختمانهايي كه براي سكونت افرادو يا خانوارها ساخته شده و شامل تراكم كم ، متوسط، زياد، و بسيار زياد ميشود  بديهي است اين واحدها داراي اطاق، آشپزخانه و سرويسهاي لازم مي باشد.

واحد تجاري و خدماتی: عبارتست از كليه ساختمانهايي كه برابر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري به منظور كسب و پيشه و تجارت احداث گرديده و يا در آنها واحدهاي صنفي  تحت پوشش قانون صنفي و يا واحدهاي تابع تجارت و يا قوانين خاص فعاليت داشته باشد.

تبصره: ساختمان بانكها و موسسات مالي و اعتباري تجاري محسوب می شوند .

واحد هاي صنعتي : كليه ساختمانهايي كه بمنظور استفاده صنعتي و یا ايجاد كارگاههاي صنعتي احداث شده و يا ميشود و داراي موافقت اصولي از مراجعي مانند وزارت جهاد كشاورزي ، صنايع و معادن مي باشد.

واحدهاي اداري: كليه ساختمانهاي ادارات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و مراكز نظامي و انتظامي و كليه ساختمانهايي كه بمنظور ارائه خدمات ا داري توسط ادارت ، موسسات ، ارگانهاي ، نهادها، و ساير ادارات و ابنيه دولت در كاربري اداري مورد استفاده قرار ميگيرد.

تبصره : كليه موسسات دولتي وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب  اسلامي كه با اصول بازرگاني اداره ميشوند و مشمول پرداخت ماليات هستند تجاري محسوب ميشوند.

واحد هاي آموزشي ، هنري، ورزشي، درماني، مذهبي: عبارت است از كليه ساختمانهايی كه توسط مراجع ذيربط در کاربری مربوطه ( آموزش و پرورش ، آموزش عالي ،تربیت بدنی ، ارشاد اسلامی ، بهداشت و درمان ) بمنظور آموزش ، ورزش، امور هنري و.... احداث و مورد بهره برداری قرارميگیرد.

مقررات عمومی عوارض و تسهيلات تشويقي

  1. در مورد خانواده‌هاي معظم شهداء (فرزند و همسر و پدر و مادر شهيد)، آزادگان و جانبازان بالاي 25% و همچنين مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور با توجه به بودجه مصوب سالانه كل كشور يا هر قانون خاص مصوب اقدام خواهد شد و در صورت عدم پيش بيني در قانون بودجه سال 1393 يا قانون خاص، حداکثرتا 100متر مربع از عوارض پروانه مسكوني رايگان براي حداکثر يك واحد بهره‌مند خواهند شد . اين تسهيلات مشمول عوارضي مثل مازاد بر تراكم ، كسري مساحت ،تفكيك ، پاركينگ نخواهد بود. ضمنا تسهيلات اين بند مشمول افرادي كه قبلاً از اين تسهيلات استفاده كرده‌اند نمي‌شود.

سید قاسم مرتضوی/شهردار باباحیدر                                       سید جواد رضوی /رئیس شورای اسلامی

 

تبصره 1  : افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد که بدون مجوز از شهرداری مبادرت به ساخت و ساز مسکونی نموده و پرونده تخلف ساختمانی آنان منجر به صدور رای جریمه کمیسیون ماده صد گردیده است تا حداکثر 100 متر مربع واحد مسکونی  مشمول پرداخت 50 درصد از کل عوارض ساختمانی می باشند.

2) برای ساختمان های مساجد، امام زاده‌ها و تكايا و حسينيه‌ها و خانه های عالم و پايگاه‌هاي مقاومت بسيج به انضمام كتابخانه و موزه و سرایداری در محوطه آنها (بعد از تأييد شدن نقشه‌ها و صدور پروانه ساختماني و پرداخت عوارض سطح شهر) بدون پرداخت عوارض ساختمانی پروانه صادر گردد . چنانچه قسمت‌هايي از اماكن مذكور به عنوان تجاري و خدماتي و ... در نظر گرفته شوند و پروانه ساختماني دريافت نمايند به شرح ضوابط تعرفه، مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود و همچنين نحوه پرداخت عوارض ساختمان‌های صندوق‌های اعتباری عام المنفعه و غيردولتی مشابه عوارض صدور پروانه ساختمان‌های بانک‌ها اقدام خواهد شد.

تبصره  : تسهیلات ساختمانی فقط بهنگام صدور پروانه ساختمانی تعلق میگیرد و در صورتیکه بدون اخذ پروانه ساختمانی مبادرت به احداث بنا نمایند تسهیلات فوق به آنان تعلق نمی گیرد .

3) مساحت پارکينگ الزامی مطابق ضوابط طرح تفصيلی و يا هادی درجمع ناخالص بنا هنگام محاسبه عوارض زیربنا منظور نمی گردد . و در صورت احداث پاركينگ اضافي و استفاده به عنوان پاركينگ ، جهت آن قسمت نيز محاسبه عوارض زیر بنا منظور نخواهد  شد.

4) املاکی که در کمیسیون ماده صد منجر به صدور جریمه بابت کسری پارکینگ گردیده اند مشمول دریافت عوارض کسری پارکینگ نمی گردند .

5) قيمت ( ارزش ) منطقه‌اي روز عبارت است از آخرين ارزش معاملاتي زمين كه ملاك عمل اداره امور اقتصادي و دارائي هر شهر مي‌باشد و در اجراي ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1367 تعيين و ابلاغ مي‌گردد.

 6) در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني چنانچه ملكي داراي چند بر باشد قيمت منطقه‌اي گرانترين بر ملك مشرف به معبر (بر ملک اعم از بر دسترسي شامل در ورودی و پنجره می‌باشد) بعد از تعريض محاسبه خواهد شد. 

7) مالكين کليه واحدهاي مسكوني كه داراي پروانه ساختماني معتبر (از لحاظ مدت اعتبار) مي‌باشند بنا به ضرورت اگر خواستار تعويض و تغيير نقشه‌هاي ساختماني بدون افزايش مساحت زيربنا و تعداد واحد و نوع استفاده باشند مشمول پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختماني نخواهند بود.( صرفا مشمول پرداخت هزینه کارشناسی خواهند بود )

8) پروانه‌هاي ساختماني كه مراحل صدورشان وفق مقررات (تهيه و تأييد نقشه‌های ساختمانی و تعيين تکليف نهايی کليه عوارض مربوطه) تا قبل از اجرای اين مصوبه طي شده باشد در صورت عدم صدور پروانه توسط شهرداری ، مشمول مقررات اين تعرفه بوده و شهرداري موظف به صدور پروانه‌هاي مذكور بر مبناي ضوابط قانوني و تعرفه جاری مي‌باشند. 

تبصره  : پرداخت هر گونه وجهی در هر مقطع زمانی توسط مودی به حساب شهرداری به منزله صدور پروانه نمی باشد .

9) در ساختمان‌هاي مختلط مسكوني، تجاري عوارض زيربناي مساحت مسكوني و تجاری وفق مقررات و ضوابط مربوطه دريافت خواهد شد.

10)  عوارض  پذيره  واحدهاي  صنعتي كلاً بر اساس  قيمت  منطقه‌اي بر جبهه اصلي محاسبه خواهد شد.

سید قاسم مرتضوی/شهردار باباحیدر                                           سید جواد رضوی /رئیس شورای اسلامی

 

11) به منظور تشويق سازندگان پارکينگ‌های عمومی در کاربری مربوطه و با رعايت ساير ضوابط شهرسازی، عوارض ندارد.

12) مطابق ماده 12 آيين نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي در صورت احداث تأسيسات ايرانگردي وجهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي و تأسيسات اقامتي ( نظير هتل، مهمانسرا و مسافرخانه و تأسيسات ورزشي مثل استخر) در كاربري مربوطه از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني مشمول تعرفه عوارض پذيره صنعتي خواهند بود.

13) در محاسبه عوارض صدور پروانه ، ملاک عمل قیمت منطقه ای براساس عرض معبر پس از تعریض می باشد .

14) در صورت بروز اختلاف در مورد عوارض بين شهرداری و مؤدی مرجع رفع اختلاف کميسيون مقرر در ماده 77 قانون شهرداری خواهد بود.

15) تشويق متقاضيان در پرداخت نقدی عوارض (جایزه خوش حسابي) :

به منظور تشويق شهروندان جهت مراجعه به موقع و پرداخت نقدي عوارض ساختمانی ، عوارض آنان با تخفیف زير محاسبه و اخذ خواهد شد :

ماه

فروردين

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

تخفیف متعلقه به درصد

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

10

 

تبصره 1 : اين تسهيلات صرفاً مشمول پرداختي هاي نقدي بوده و در صورت پرداخت اقساطي ، مشمول تسهيلات اين ماده نخواهد بود .

تبصره 2 : اين تسهيلات مشمول ، عوارض خودرو، اجاره‌ها و فروش مستغلات و تأسيسات شهرداري، هزينه‌هاي حفاري و  عوارض كليه معاملات، نوسازي و عوارض کسب و پیشه وپسماند نخواهد بود .

18)  وصول هرگونه عوارض اين تعرفه توسط شهرداري در داخل محدوده و حريم مصوب شهر مجاز مي‌باشد

عوارض زیربنا مسکونی( تک واحدی}

ردیف

شرح عوارض

ضریب

توضیحات

1

تا زیربنای100 مترمربع

4

 

2

تا زیربنای 200 مترمربع

5.5

3

تا زیربنای 300 مترمربع

7

4

تا زیربنای 400 مترمربع وبیشتر

8.5

 

 

سید قاسم مرتضوی/شهردار باباحیدر                                           سید جواد رضوی /رئیس شورای اسلامی

 

عوارض زیربنا مسکونی( چند واحدی )

 

ردیف

شرح عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

 

عوارض زیربنا ( احداث اعیانی ) صدور پروانه ساختمانی مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی

 

درخصوص پرداخت عوارض زیرباچندواحدی بالحاظ فرمول مربوطه درمحاسبات مقداعوارض بیشتر ملاک محاسبه ووصول میباشد.

 

 

1

تا زیربنای 100مترمربع

40%s*p*(n+10)

 

2

تا زیربنای 200 مترمربع

 %s*p*(n+10)55

 

3

تا زیربنای 300 مترمربع

75%s*p*(n+10)

 

4

تا 400 مترمربع و بیشتر

85%s*p*(n+10)

 

 

تبصره 1 : منظور از واحد مسکونی چند واحدی  ، اعیانی است که  با اخذ مجوز از شهرداری ، بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد .

تبصره 2 : در محاسبه این عوارض متراژ اعیانی صرفا در حد تراکم پایه براساس ضوابط شهرسازی ملاک عمل قرار می گیرد .

تبصره 3 : عوارض ناشی از احداث نیم طبقه واحدمسکونی بصورت بالکن براساس سطح زیر بنا بعنوان قسمتی از زیر بنای مسکونی محاسبه میگردد .

عوارض پذیره يك متر مربع از واحد  تجاري و خدماتي  با ارتفاع و دهنه مجاز( تک واحدی )

رديف

طبقات

تجار ي

صنعتي

خدماتی

1

همكف

14p

10 P

10p

2

زيرزمين

8 P

6 P

6P

3

اول

10 P

7 P

7P

4

دوم

5 P

4 P

4p

5

سوم به بالا

4 P

3 P

3p

6

انباري

 4 P

3 P

3p

7

نيم طبقه

    2 P

2 P

2p

 

 

 

 

سید قاسم مرتضوی/شهردار باباحیدر                                           سید جواد رضوی /رئیس شورای اسلامی

عوارض پذیره تجاری و خدماتی ( چند واحدی )

رديف

طبقات

تجاري

خدماتی وصنعتی

ملاحظات

1

همكف

1/4P(N+10) 

1 P(N+10)

 

N  تعداد واحدهاي تجاري يا اداري و حداقل آن برابر 2 مي باشد و حداکثر آن 25 می باشد.

نکته: برای بناهای تجاری و اداری زیر بنای مفید مبنای محاسبه قرار می گیرد.

نكته : منظور از ارتفاع و دهنه مجاز ضوابط اعلامي در طرح هاي مصوب شهري مي باشد .

2

زيرزمين

0/8 P(N+10) 

0/6 P(N+10)

3

اول

1P(N+10) 

0/7 P(N+10)

4

دوم

0/5P(N+10)

0/4 P(N+10)

5

سوم به بالا

 4P(N+10)/0

0/3 P(N+10)

6

انباري

0/4P(N+10) 

0/3 P(N+10)

7

 نيم طبقه

0/2P(N+10) 

0/2 P(N+10)

 

 

عوارض زیر بنا

(آموزشی ، ورزشی  ، مذهبی ، فرهنگی هنری ، بهداشتی-درمانی  بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی )

 

ردیف

شرح عوارض

نحوه محاسبه عوارض

توضيحات

 

عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای آموزشی ، ورزشی ، مذهبی ، فرهنگی  هنری ، بهداشتی-درمانی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی به ازای هر مترمربع

 

 

1

زیرزمین در کلیه طبقات

1.5.P

2

در همکف

2.5.P

3

در طبقه اول

2.P

4

در طبقه دوم

1.5.P

 

 

 

تبصره 1:  مساجد ، مصلی ، تکایا ، حسینیه ها ، امامزاده ها ، اماکن مقدسه و متبرکه بدون پرداخت هرگونه عوارض ساختمانی در حدضوابط طرح تفضیلی ( مصوب ) پروانه برای آنان صادر گردد ؛ احداث اعیانی واحدهای تجاری و خدماتی اماکن فوق مشمول معافیت نمی گردد .

تبصره 2:  شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و موسسات عمومی غیردولتی  ، بانکها ، موسسات مالی و اعتباری و واحدهای وابسته به آنها که با اصول بازرگانی اداره می شوند ، مشمول تعرفه عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری و خدماتی برای صدور پروانه ساختمانی می باشند .

سید قاسم مرتضوی/شهردار باباحیدر                                           سید جواد رضوی /رئیس شورای اسلامی

 

تبصره 3 : عوارض ساختمانهاي واحدهای آموزشی ، ورزشی ، مذهبی ، فرهنگی هنری ، بهداشتی-درمانی كه در هر زمان احداث شده و مدارك لازمه و مثبت به تائيد واحد ساختماني رسيده باشد در صورتي كه در كميسيون ماده 100 منجر به صدور راي جريمه گردد عوارض زیربنای آن دوبرابر تعرفه جاری براي هر متر مربع محاسبه و وصول خواهد شد .

عوارض افزایش و تغییر تراکم ، سطح اشغال یا طبقات

1) افزایش و هرگونه تغییر تراکم ناشی از سطح اشغال و یا افزایش طبقات اعم از طبقات فوقانی یا تحتانی که از طریق کمیسیون ماده پنج و مراجع ذیصلاح اخذ مجوز میگردد به شرح ذیل محاسبه میشود:

 الف) برای کاربری مسکونی :  5/0 برابرارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها

ب) برای سایرکاربری ها 2برابر ارزش معاملاتی تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها

تبصره : ساختمانهاییکه درکمیسیون ماده 100 مطرح ومنجربه رای ابقاء بنامیشوند عوارض ماخوذه معادل 2 برابر عوارض زیربنا درکاربریهای مسکونی وعوارض پذیره ازکاربریهای غیرمسکونی محاسبه ودریافت میشود.

عوارض پیش آمدگی (کنسول ، بالکن ، تراس )

حسب بند 3-1-7 مصوبه مورخ 25/9/87شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران ایجادبالکن درمعابرعمومی ممنوع میباشد درصورت صدورمجوز ازسوی مراجع قانونی عوارض متعلقه جهت هرمترمربع پیش آمدگی طبق جدول ذیل محاسبه میشود.

کاربری

ضریب برای بالکن مفید

ضریب برای بالکن غیرمفید(سایه بان)

مسکونی

25p

15p

تجاری واداری

35p

20p

صنعتی

30p

20p

سایر

25p

20p

 

 

تبصره 1 :  مالکین املاکی که بصورت غیر مجاز بالکن یا پیش آمدگی احداث می نمایند و حسب آرائ قطعی کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداریها و محاکم قضایی و اداری به دلیل عدم ضرورت قلع بنا جریمه می گردند علاوه بر پرداخت جرائم مقرر ،مشمول پرداخت عوارض پیش آمدگی با ضریب برابر جدول فوق می باشند.

    عوارض  حق النظاره

در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمد های دولت از تمامی مهندسین تحت پوشش عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان ( تاسیسات برق – مکانیک – محاسب – طراح – ناظر ساختمان –شهرسازو مجری ذیصلاح ) در حوزه شهری واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر به میزان  3 درصد در زمان صدور پروانه ساختمان و محاسبه عوارض تخلفات پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد و یا تفکیک اراضی محاسبه و  وصول میگردد.

تبصره  : سازمان نظام مهندسی ، مکلف است قیمتهای مصوب و مورد عمل خود را در زمان تغییرات به اطلاع شهرداری برساند.

سید قاسم مرتضوی/شهردار باباحیدر                                           سید جواد رضوی /رئیس شورای اسلامی

 

  عوارض پذیره تاسیسات شهری

رديف

نو ع عوارض

نحوه محاسبه

1

تاسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب ،پست ترانسفور ماتور، پست گاز  ،پست مخابرات و غیره

50.P.S

2

دکل های برق و مخابرات ( BTS  ) ، کیوسک تلفن و امثال آن

50.P.S

 

 

 تبصره 1 : مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعرفه عوارض نصب دکل (BTS) تلفن همراه در ملک اشخاص برای سال 1393به شرح ذیل اعلام می گردد :

S × 50.P

مساحت سطح مقطع فندانسیون = S

 تبصره 2 : مبلغ فوق از حداقل 10،000،000 ريال باید کمتر نگردد

  عوارض سطح شهر(جهت آن دسته از شهرداریهایی که مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری نمیباشند ) ودرصورت شمول قانون فوق الاشاره طبق ماده 2قانون نوسازی

برای کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده شهر :

رديف

نو ع عوارض

نحوه محاسبه

1

عوارض اعیانی

مساحت اعیانی * قیمت منطقه ای *  1.5درصد

2

عوارض عرصه

مساحت عرصه * قیمت منطقه ای * 1.5درصد

درصد

 

 

  عوارض تفکیک

قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداري

ماده101ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها، از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را براساس نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد. نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداري مي‌نمايد، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين، از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتباً به مالك ابلاغ شود.        

بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعيين‌تكليف از سوي شهرداري مالك مي‌تواند خود تقاضاي تفكيك يا افراز را به دادگاه تسليم نمايد. دادگاه با رعايت حداكثر نصابهاي مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌هاي عمومي با أخذ نظر كميسيون ماده (5)، به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.        

سید قاسم مرتضوی/شهردار باباحیدر                                           سید جواد رضوی /رئیس شورای اسلامی

كميسيون ماده (5) حداكثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه مذكور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصيلي در چهارچوب ساير ضوابط و مقررات، به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد.     

تبصره1ـ رعايت حدنصابهاي تفكيك و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده شهرها و همچنين رعايت حدنصابها، ضوابط، آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مرتبط با قوانين از جمله قوانين ذيل، در تهيه و تأييد كليه نقشه‌هاي تفكيكي موضوع اين قانون توسط شهرداريها الزامي است:

       ـ مواد (14) و (15) قانون زمين شهري مصوب سال 1366         
       ـ قانون منع‌ فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب سال 1381

       ـ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدي آن   
       ـ قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني ـ اقتصادي مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدي آن
       ـ ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحات بعدي آن

تبصره2ـ در مورد اراضي دولتي، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمين شهري مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد.

تبصره3ـ در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (25%) و براي تأمين اراضي موردنياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد (25%) از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.

تبصره4ـ كليه اراضي حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي‌شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ ‌وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهدكرد.         
در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين موردتفكيك و افراز ميسر نباشد، شهرداري مي‌تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد     .

      تبصره5 ـ  هرگونه تخلف از موضوع اين قانون در تفكيك يا افراز اراضي، جرم تلقي‌شده و متخلفين، طبق قانون مجازات اسلامي و قانون تخلفات اداري تحت پيگرد قانوني قرار خواهندگرفت.

تبصره 1 : مبنای محاسبه ی عوارض تفکیک زیر حد نصاب میزان کسری زمین از حد نصاب میباشد .

تبصره  2: چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری(درصورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک ) موجب عدم رعایت حد نصاب تفکیک گردد ،  مشمول عوارض زیر حدنصاب تفکیک نمیگردد . ( اصلاح سند )

سید قاسم مرتضوی/شهردار باباحیدر                                           سید جواد رضوی /رئیس شورای اسلامی

 

تبصره 3: چنانچه مالک در اجرای ماده 101 قانون شهرداریها ، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای  تفکیک عرصه خود زیر حدنصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید شهرداری می بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک ، به تناسب عوارض کسری حدنصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ نماید .

تبصره 4 : در صورتیکه مالک بدون مراجعه به شهرداری زمین خود را تفکیک نموده و فروخته باشد و تفکیک نیز مورد تایید شهرداری باشد قدرالسهم شهرداری از کل ملک محاسبه و به نسبت و بر اساس قیمت کارشناسی از خریداران دریافت میگردد .

  عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی ، تجاری ،خدماتی،اداری و سایر به ازائ هر متر مربع

7.P

مسکونی

10.P

تجاری ، خدماتی

12.P

اداری

8P

سایر کاربریها

 

تبصره 1 : عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدر السهم بین واحدها تقسیم می شوند.

تبصره 2 : این عوارض در زمان دریافت پایانکار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی ویا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی تقاضای گواهی معامله داشته باشد قابل وصول است حتی قولنامه های دستنویس را نیز مشمول میشود   .

تبصره 3 : در هنگام صدور پایانکار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایانکار قید نماید که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است .

عوارض تفکیک عرصه

زمینهای بالای 500 مترمربع مشمول ماده 101 قانون شهرداریها میباشد وزمینهای دارای سندرسمی مالکیت که کمتراز500مترمربع میباشند .مطابق جدول  ذیل محاسبه واخذ میگردد .

نوع کاربری

ضریب تفکیک

ضریب زیرحدنصاب تفکیک

مسکونی

10P

15P

تجاری

12P

20P

اداری

12P

20P

خدماتی وصنعتی

11P

20P

سایر

10P

15P

 

 

سید قاسم مرتضوی/شهردار باباحیدر                                           سید جواد رضوی /رئیس شورای اسلامی

تبصره 1 : مبنای محاسبه ی عوارض تفکیک زیر حد نصاب میزان کسری زمین از حد نصاب میباشد .

تبصره  2: چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری(درصورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک ) موجب عدم رعایت حد نصاب تفکیک گردد ،  مشمول عوارض زیر حدنصاب تفکیک نمیگردد . ( اصلاح سند )

تبصره 3: چنانچه مالک در اجرای ماده 101 قانون شهرداریها ، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای  تفکیک عرصه خود زیر حدنصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید شهرداری می بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک ، به تناسب عوارض کسری حدنصاب تفکیک نیز مطابق جدول فوق اخذ نماید .

تبصره 4 : در صورتیکه مالک بدون مراجعه به شهرداری زمین خود را تفکیک نموده و فروخته باشد و تفکیک نیز مورد تایید شهرداری باشد قدرالسهم شهرداری از کل ملک محاسبه و به نسبت و بر اساس قیمت کارشناسی از خریداران دریافت میگردد .

  عوارض  ارزش افزوده

مالکینی که ملک آنها دراجرای ضوابط طرح تفصیلی ویاتغییر کاربری یا گسترش محدوده خدماتی یاازطریق کمیسیون ماده 5 ارزش افزوده پیدامی کند ویا مالکین جبهه اول اقدام به خریدیااستفاده از ملک واقع درجبهه دوم وسوم می نمایند وملکشان ارزش افزوده می یابد بایدقیمت این ملک قبل ازاجرای طرح های موصوف وبعدازاجرای آنها توسط کارشناسی رسمی دادگستری تعیین و40درصد ارزش افزوده شده به قیمت ملک توسط شهرداری قابل وصول می باشد . 

 

تبصره 1 : املاکی که در اثر تعریض معبر قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری خسارتی به مالک پرداخت ننماید حق ارزش افزوده  در مقابل مطالبات مالک قابل تهاتر است .

  عوارض تمدید پروانه

درصورت مراجعه مالک یا قائم مقام وی جهت تمدید پروانه ساختمان قبل از اتمام مهلت  مندرج در پروانه :

1)  مهلت پروانه های ساختمانی 3 سال از تاریخ صدور و تا 2 دوره یکساله با اخذ 25% مابه التفاوت عوارض قابل تمدید خواهد بود.

تبصره 1: کلیه پروانه های صادره پس از انقضاء مهلت مذکور در بند یک برای دوره های یکساله بعدی (منظور اتمام مدت اعم از اعتبار و تمدید می باشد) چنانچه بعد از مهلت مقرر جهت تمدید مراجعه نمایند مشمول 1 برابر مابه التفاوت عوارض تمدید پروانه می شوند مشروط به اینکه از مبلغ محاسباتی کل پروانه به نرخ سال مراجعه ، بیشتر نشود.

2 ) در صورتیکه تا پایان مهلت پروژه ساختمانی عملیات اجرائی آغاز نشده باشد و همچنین مراحل قبل از اجرای کامل فونداسیون (گودبرداری) باشد مشمول 100% مابه التفاوت می گردد .

تبصره 2 : منظور از مابه التفاوت عوارض ، تفاوت قیمت منطقه ای سال جاری و آخرین سال مقطع زمانی اعتبار پروانه می باشد که در فرمول محاسبه زیربنا و پذیره تعرفه جاری محاسبه و براساس درصدهای مقرر فوق وصول میگردد .بدیهی است چنانچه این موضوع در یکسال باشد آخرین سال اعتبار پروانه یکسال ماقبل ملاک عمل باشد .

3) درصورت اخذ هر گونه پاسخ استعلام یا عدم خلاف ، اعتبار گزارش بازدید شهرسازی سه ماه بوده و پاسخ استعلام طی مدت فوق بلامانع می باشد .

4) در مورد پروانه های صادره قبلی از تاریخ تصویب مصوبه ی فوق  بر اساس این مصوبه عمل خواهد شد .

سید قاسم مرتضوی/شهردار باباحیدر                                           سید جواد رضوی /رئیس شورای اسلامی

 

عوارض حذف پارکینگ

1

عوارض حذف پارکینگ در موارد ششگانه و فرهنگی و ورزشی

25P

2

عوارض حذف پارکینگ مسکونی

30P

3

عوارض حذف پارکینگ اداری و صنعتی

35p

4

عوارض حذف پارکینگ تجاری – خدماتی 

38P

 

 

تذکر : موارد ششگانه مربوط به املاکی است که امکان تأمین پارکینگ درآنها وجود نداشته باشد شامل :

الف ) ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد .

ب ) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد .

ج ) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است .

چ ) ساختمان در بر کوچه هائی قرار گرفته باشد که به علت عرض کوچه ، امکان عبور اتومبیل نباشد .

 ح ) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد .

 د ) در صورتی که وضع و  فرم زمین به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

آئین نامه اجرایی در خصوص اعمال ضرایب کسری پارکینگ املاکی که تخلف آنها مربوط به قبل از مصوبه شورای شهر میباشد به قرار زیر می باشد:

 1 ) املاکی که قبل از تاریخ 1/1/87 بدون پروانه ساختمانی احداث بنای مسکونی نموده و به بهره برداری رسیده باشند در صورتی که بهره برداری آن ( قدمت ) برابر نظریه مراجع ذیل مورد تأیید واقع گردد عوارض کسری پارکینگ برابر تعرفه (8p)  محاسبه گردد

2 ) کلیه املاک مسکونی که بدون پروانه ساختمانی بعد از 1/1/87 احداث گردیده باشند عوارض کسری پارکینگ به روز قابل وصول می باشد. 

3 ) املاک مسکونی که قبل از تاریخ 1/1/90 از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ و پارکینگ آن تأمین گردیده و همچنین در زمان صدور گواهی عدم خلاف (قبل از تاریخ مذکور) کسری پارکینگ نداشته اند. چنانچه بنا به دلایلی تخلفات و تغییرات ساختمانی صورت گرفته باشد که بر اثر آن کسری پارکینگ جدید ایجاد گردد ، عوارض کسری پارکینگ بر اساس تعرفه جدید قابل محاسبه می باشد .

عوارض کسب و پیشه

مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش تعرفه عوارض کسبی (صنفی) برای سال 1393 و بعد از آن بر مبنای جدول پیوست میباشد که برای سال 1393 و بعد از آن قابل اجراست عوارض فوق شامل کلیه املاک تجاری مشمول بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها که درخواست مجوز کسب از شهرداری را دارند می گردد .

تبصره 1: عوارض فوق براساس نوع حرفه و رونق اقتصادی و درجه بندی مشاغل متغیر می باشد.

سید قاسم مرتضوی/شهردار باباحیدر                                           سید جواد رضوی /رئیس شورای اسلامی

 

عوارض نقل و انتقال املاک

عوارض بر انجام معاملات غیر منقول اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم مصوب شهر اعم از قطعی – سرقفلی و رهنی به شرح ذیل وصول میگردد :

کاربری

عرصه

اعیان

مسکونی

0.8P

0.8P

تجاری

1.2P

1.2P

اداری وصنعتی وخدماتی

1P

1P

سایر

0.8P

0.8P

 

عوارض حق الارض

مرجع : ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها

در خصوص عوارض حق الارض قابل وصول از شرکتهای  حفار ( آب و فاضلاب، برق ، مخابرات ، گاز ، نفت) که انشعابات خود را در معابر عمومی ، خیابانها و کوچه ها احداث نموده اند عوارض بشرح جدول ذیل به صورت ماهیانه محاسبه و اخذ میگردد :

ردیف

شــرح

مبلغ سالیانه عوارض ( ريال )

1

بابت لوله های شرکت آب .گاز و در خیابانهاومعابربرای هر مترطول

1،500

2

بابت سیم های هوائی شرکت برق در خیابانهاومعابر برای هر مترطول

1،500

3

بابت کابل های زیرزمینی یاهوائی شرکت مخابرات برای هر متر طول

1،500

4

بابت کافوهای مخابراتی در سطح شهر هر عدد

18،000

5

بابت لوله های انتقال آب به شهرکردبرای هرمترطول

30،000

 

 

عوارض بر قراردادهاي پيمانكاري

عوارض بر قراردادهاي پيمانكاري موضوع بخشنامه شماره 34/3/2616- 15/2/1372 وزير محترم كشور و مصوبه شماره 2376- 25/2/1372 رئيس محترم جمهور و بخشنامه شماره 34/1/9873 مورخ 27/5/72 وزير محترم كشور به استانداران و بخشنامه شماره 15377- 54/11431 مورخ 1/9/1372 معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه به دستگاههاي  اجرائي و مهندسان مشاور و پيمانكاران وتبصره 1ماده 50قانون مالیات برارزش افزوده به ماخذ دو (2) درصد مبلغ كل قرارداد (مبلغ پيمان+ تعديل+ مابه التفاوت مصالح) تعيين ميگردد.

سید قاسم مرتضوی/شهردار باباحیدر                                           سید جواد رضوی /رئیس شورای اسلامی

 

تبصره1: با ستناد تبصره 2 بند 2 ماده99  قانون شهرداري ها براي قراردادهائي كه محل اجراي آنها در حوزه شهري شهرداري قرار گرفته است  به ميزان یک درصد مبلغ قرارداد( مبلغ پيمان+ تعديل) عوارض تعيين كه عوارض  مذكور مشمول قراردادهاي ساخت ( پيمان هاي پيمانكاري) است مبلغ  آنها با توجه به آئين نامه معاملات دولتي جزو معاملات عمده باشد.

تبصره 2: منظور از عقد قرارداد ابنيه – راهسازي- ساختمان- تاسيسات اخذ عوارض از كليه قراردادهاي پيمانكاري عمراني است .

تبصره 3: منظور از واژه تاسيسات در اين تعرفه عبارت است از كليه قراردادهاي اجرايي تاسيسات شامل نصب و اجراء در زمينه هاي امور صنعتي ، برق ، آب ، فاضلاب، گاز، مخابرات.

تبصره 4: پرداخت عوارض قراردادهاي موضوع ماده مذكور یک درصد  مبلغ هر صورت وضعيت و تعديل پيمانكاران بابت عوارض شهرداري از پيمانكار اخذ شود .

عوارض حق الثبت

عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  8%  تعیین میگردد که کما فی السابق حسب بخشنامه ها و  آخرین دستور العملهای ابلاغی محاسبه و وصول خواهد شد .

به استناد تبصره 90  قانون بودجه سال 62 کل کشور 8 درصد از مجموع درآمد حاصله از حق ثبت اسناد رسمی مندرج در ماده 123 قانون اصناف و املاک به شهرداریها اختصاص یافته است لذا باتوجه به بند 16 ماده 71 قانون شوراها و ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک ، دفاتر ثبت اسناد و املاک  مکلفند 8 درصد هزینه های ثبت کلیه اسناد رسمی را از مودیان به عنوان عوارض وصول و تا پایان ماه به حساب شهرداری واریز نماید .

 

               عوارض بانکها

نحوه محاسبه عوارض

نوع عوارض

ردیف

(مساحت اعیانی شعبه )* 3p

مشروط بر اینکه کمتر از 000/3000 ریال نباشد

عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار

1

 

به استناد دادنامه شماره 113 مورخ  29/2/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 16/8/1388 وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است

 

آئين نامه اجرايي ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها  مصوب 3/3/59 مجلس شوراي اسلامي

در اجراي قسمت آخر ماده يك لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز مصوب 3 خرداد 59 كه مقرر ميدارد ضوابط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب شوراي شهر قابل اجرا است و با عنايت به ماده يك لايحه مذكور كه تصريح نموده است ، بمنظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان ، قطع هر نوع درخت در معابر ، ميادين ، بزرگراهها و باغات و محلهائيكه بصورت باغ شناخته شوند در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري ممنوع است. بدينوسيله وابط مربوط به چگونگي قطع اشجار بشرح ذيل پيشنهاد ميگردد.

سید قاسم مرتضوی/شهردار باباحیدر                                           سید جواد رضوی /رئیس شورای اسلامی

ماده يك: قطع هر نوع اشجار در محدوده قانوني و حريم شهر بدون اخذ مجوز كتبي از شهرداري ممنوع است.

ماده دو: شهرداري ظرف مدت يكسال نسبت به تهيه شناسنامه در ختان واقع در محدوده و حريم شهر بادرنظر گرفتن نوع و محيط و سن تقريبي درختان اقدام مي نمايد.

تبصره 1- شناسنامه ياد شده كليه  درختان معابر، ميادين ، بزرگراهها، پاركها، باغات، و محلهائيكه بعنوان باغ شناخته مي شوند چنانچه در مالكيت شهرداري يا ادارات و سازمانها باشند را شامل ميشود.

ماده سه: شهرداري پس از تهيه شناسنامه درختان نسبت به ثبت مشخصات كامل شناسنامه در دفتر مخصوص اقدام و سپس شماره ثبت درخت رادر پلاك مخصوص نوشته و به همان درخت نصب يا آويزان مينمايد.

ماده چهار : در صورت ضرورت قطع اشجار در محدوده  يا حريم شهر شهرداري ضمن بررسي ، موضوع ، تعداد و نوع و شماره ثبت درختاني كه قطع مي شوند را تهيه و پس از وصول عوارض مقرر در اين آئين نامه يا ماده واحد ابلاغي نسبت به صدور مجوز كتبي اقدام مينمايد.

 ماده پنج: ضوابط اخذ موضوع آئين نامه فوق الذكر:

بن درخت: محل تلاقي درخت با سطح زمين است در صورتيكه درخت با سطح زمين به چند ساقه منشعب شده باشد. بن قطور ترين نهال: درخت جواني است كه محيط بن آن كمتر از 15 سانتي متر باشد.

ماده شش: عوارض قطع درخت

الف قطع هر اصله درخت با محيط بن از 20 سانتي متر تا 45 سانتي متر                 ( 1،000،000) ريال

ب قطع هر اصله درخت با محيط بن از 46 سانتي متر تا 60 سانتي متر                   ( 1،500،000) ريال

ج- قطع هر اصله درخت با محيط بن از 61 سانتي متر تا1 متر (100سانتي متر)            ( 2،000،000 ) ريال

د- قطع هر اصله در خت با محيط بن  بيش از 1 متر ( 100 سانتي متر)     علاوه بر مبلغ 2،000،000ریال و (20،000) ريال به ازاء هر سانتي متر مازاد بر يك متر

  ذ قطع هر اصله نهال تا محيط بن ( 20) سانتي متر 000/400( چهارصد هزار ) ريال

اشخاص حقيقي و حقوقي كه بدون كسب مجوز از شهرداري در املاك واقع در محدوده قانوني و حريم مصوب شهر اقدام به قطع و خشكاندن عمدي و غير عمدي درخت يا درختان مي نمايند علاوه بر آنگه به مراجع قضايي جهت رسيدگي به تخلفات معرفي خواهند شد مشمول پرداخت عوارض قطع درخت با ضريب دو مي باشد.

هزينه جمع اوري ضايعات و سرشاخه هاي حاصل از هرس درختان موضوع  تبصره ذيل ماده 6 اين آئين نامه به عهده مجري طرح يا متقاضي مي باشد كه بايد قبل از شروع تضمين مناسب را در اختيار شهرداري قرار دهد.

چنانجه اشخاص حقيقي و حقوقي به هر نحوي از انحاء مختلف موجبات از بين رفتن درختان مثمر يا غير مثمر در املاك يا باغات واقع در محدوده قانوني و حريم مصوب شهر را فراهم نمايند بعد از طي مراحل قضايي مشمول پرداخت عوارض قطع درخت با ضريب دو مي باشد.

سید قاسم مرتضوی/شهردار باباحیدر                                           سید جواد رضوی /رئیس شورای اسلامی

 

 

 

 

 

فصل دوم

بهاي خدمات

 

 

 

       بهای خدمات شهری ( مشمول آن دسته از شهرداریهایی که فاقد سازمان آتش نشانی و فضای سبز میباشند )

 

نحوه محاسبه

نوع عوارض

ردیف

به ازای هرمترمربع 2000 ریال

آتش نشانی

1

به ازای هرمترمربع 1500 ریال

فضای سبز

2

 

 

تبصره 1 : این بهای خدمات هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری وصول و صرفا بایستی در ارتباط با تجهیز و نگهداری آتش نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد .

تبصره 2 : محاسبه بهای خدمات  فوق  شامل کل محاسبات عوارض صدور پروانه ساختمانی و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد میباشد .

             بهای خدمات فضاهای ورزشی

نظر به استقبال بسیار خوب شهروندان از نصب دستگاههای ورزشی و بدنسازی در سطح شهر وپارکها ، شهرداری در نظر دارد با گسترش آن در تمامی سطوح شهر و همچنین ایجاد سایر فضاهای ورزشی، فرصت استفاده از این امکانات را برای همه شهروندان با توزیع مناسب فراهم نماید لذا جهت مشارکت مردم در این خصوص شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی عوارضی یاصدورفیش عوارض نوسازی بشرح ذیل تحت عنوان عوارض فضاهای ورزشی برای سال 93 و بعد از آن اخذ و از همین محل در راستای تحقق موضوع اقدام می نماید:

(500 )ريال × مساحت ناخالص = عوارض ورزشی

تبصره 1 : کلیه املاک فاقد پروانه و دارای پروانه که در کمیسیون ماده صد منجر به صدور رأی جریمه می شود به تناسب متراژ بنا عوارض فضای ورزشی بشرح فوق اخذ می گردد.

               بهای خدمات حفاری معابر

هزینه مرمت وبازسازی نوارحفاری معابرشهری برای هرمترمربع به تفکیک نوع مسیرجهت عمق نوارحفاری60cm بشرح ذیل محاسبه میگردد .

برای عرض و عمق های متفاوت جدول تنظیم شود .

آسفالت ( ریال )

زیر سازی – خاکی ( ریال )

بتن ( ریال )

موزائیک ( ریال )

600،000

200،000

300،000

350،000

 

تبصره1 : چنانچه برش عرض مورد محاسبه (60cm  ) با دستگاه کاتر انجام نشود به عرض نوار از هر طرف 20cm افزوده می شود.

سید قاسم مرتضوی/شهردار باباحیدر                                           سید جواد رضوی /رئیس شورای اسلامی

بهای خدمات آماده سازي

در اجراي تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداريها اراضي كوچه ها ي عمومي ، ميدانها، پياده روها، خيابانهاي و بطور كلي در سطح شهر را كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب نموده ودر مالكيت شهرداري به اينگونه املاك تاكيد شده و درهمين راستا شهرداري طي سالهاي گذشته از طريق تملك ، خريد اراضي، پرداخت حقوق به ويژه هزينه هاي آماده سازي جهت اصلاح و توسعه معابر  هزينه هايي بسيار گزافي را متحمل شده ودر اجراي طرحها  و خدمات ارائه شده براي املاك در معابر ارزش افزوده ايجاد شده است .

از طرفي بمنظور شفافيت عملكرد شهرداري و جلوگيري از عملكرد سليقه اي بمنظور تامين بخشي از هزينه هاي خدمات آماده سازي در اجراي مقررات مربوطه توسط شهرداري و ساير دستگاههاي اجرايي به مرحله اجرا در مي آيد ، بدينوسيله شهرداري  هزينه  خدمات آماده سازي معابر  سطح شهر در محدوده خدماتي را جهت وصول از ابتداي سال 1393 به شرح ذيل محاسبه و وصول خواهد شد.

عرض معبر

هزینه براساس هرمتر مربع عرصه به ریال

معابر6 متری وکمتر

7،000 ریال

معابر8 متری

10،000ریال

معابر10متری

12،000ریال

معابر12متری

15،000ریال

معابر14متری وبیشتر

18،000ریال

 

 

تبصره1) به هنگام صدور پروانه ساختماني براي زمينهاي كمتر از يكهزار متر مربع كه بدون رعايت تشريفات قانوني تفكيك شده و يا در اجراي موارد 147 و 148 قانون اصلاح ثبت سند دريافت نموده اند یادارای قولنامه میباشند هزينه  خدمات آماده سازي محاسبه و وصول گردد.

تبصره 2) ساختمانهائيكه بدون پروانه ساختماني ميباشند و تخلفات ساختماني آنها در كمیسيونهاي 100 منتهي به صدور راي بر ابقاء بنا است هزينه  خدمات آماده سازي محاسبه و وصول گردد .

تبصره 3 )ساختمانهائيكه در بر معابر فاقد زير سازي و آسفالت مي باشند و يا عمليات آماده سازي آنها به اتمام رسيده است و سابقه پرداخت آماده سازي ندارند به هنگام صدور  پايانكار يا عدم  خلاف يا صدور پاسخ استعلام مراجع ذيربط هزينه خدمات اماده سازي محاسبه و وصول گردد.

عوارض حق  کارشناسی (بر اساس متراژ وضع موجود ملک اخذ می گردد )

جهت پاسخ به کلیه استعلامات از جمله بانک، دفترخانه، صنفی، حفاری، .... و هنگام صدور پروانه ساختمانی، تمدید، عدم خلاف، پایانکار و ...  در محدوده و حریم مصوب شهر عوارض کارشناسی به شرح جدول ذیل محاسبه می گردد:

150000 ریال = عوارض کارشناسی کلیه کاربریها اشخاص حقوقی

300،000 ریال = عوارض کارشناسی ادارات وبانکها 

80،000 ریال = عوارض کارشناسی حفاری ونقل وانتقال

سید قاسم مرتضوی/شهردار باباحیدر                                           سید جواد رضوی /رئیس شورای اسلامی

         بهای  خدمات جمع آوری ضایعات ، خاک و نخاله و سایر پسماندهاي عمرانی وساختمانی سطح شهر

 شهرداری در ازای جمع آوری ضایعات ، خاک و نخاله و سایر پسماندهاي عمرانی وساختمانی سطح شهر بشرح ذیل بهای خدمات اخذ می نماید :

بنز تک بارگیری مکاینزه با مخزن 6 متر مکعبی

250،000 ریال

نیسان بارگیری با دست توسط متقاضی

70،000ریال

 

 

               بهای خدمات ایمنی ساختمانها

بمنظور تقویت بنیه دفاعی و توسعه سازمان و خرید دستگاههای مدرن با تکنولوژی روز در جهت مقابله با هرگونه حوادث غیر مترقبه بویژه حریق، تصادفات فردی و سقوط در چاه و نجات جان انسانها و ... که از وظائف ذاتی و قانونی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی می باشد نیازمند داشتن پشتوانه قوی درآمد و منابع مالی بوده که هر چند شهرداری منابع سنگینی را در این راستا سالانه به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کمک می نماید ولی با توجه به افزایش حوادث ناگوار که روزانه شاهد آن می باشیم لازم و ضروری است جهت جبران برخی از هزینه ها و تجهیز شهرداری به امکانات پیشرفته عوارض و بهاء خدمات زیر اعلام میگردد:

  1) بهاء خدمات ایمنی اصناف:

از آنجائیکه حوادث بسیار در ایام مختلف سال در صنوف رخ داده و بخش اعظمی از عملیاتها و مأموریتهای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی را به خود اختصاص داده است لذا:

الف) کلیه اصناف قبل از صدور و تمدید پروانه کسب از سوی شهرداری جهت بازدید ایمنی با هماهنگی سازمان آتش نشانی بعمل آمده و پس از صدور تأئیدیه ایمنی و اخذ بهاء خدمات مربوطه بر اساس تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر نسبت به صدور و تمدید پروانه کسب توسط شهرداری اقدام نماید.

ب) 20% مبالغ وصولی، از محل صدور پروانه کسب بعنوان بهاء خدمات ایمنی از متقاضی توسط شهرداری وصول و به حساب سازمان آتش نشانی واریز گردد (این مبلغ جدای از عوارض شهرداری می باشد)

2) بهاء خدمات ایمنی ساختمانها با کاربری های مختلف به ازای هر مترمربع:

الف) در هنگام صدور، افزایش و یا اصلاح پروانه ساختمانها با کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع اعیانی 1،500 ریال دریافت می شود .

ب) عوارض سالیانه خدمات ایمنی وشهری به ازای هرهرواحد ساختمانی به شرح ذیل میباشد.

ردیف

تعداد طبقات

بهاءخدمات ایمنی

1

یک طبقه 

40،000ريال

2

دوطبقه وبیشتر

60،000ريال

 

سید قاسم مرتضوی/شهردار باباحیدر                                           سید جواد رضوی /رئیس شورای اسلامی

تبصره : این تعرفه شامل تمام ساختمانهای با پروانه و بدون پروانه خواهد بود که در موارد فاقد پروانه در زمان طرح در کمیسیون ماده 100 بهاء خدمات مذکور به همراه سایر عوارضات محاسبه خواهد شد.

3) بهاء خدمات ایمنی از بانکها و موسسات و تعاونی های مالی اعتباری:

تمامی شعبه های تعاونی های مالی و اعتباری و موسسات ارائه دهنده خدمات مالی هر سال یکبار مبلغ 000/000/2 ريال و کلیه شعبات بانکهای دولتی و خصوصی به ازاء هر شعبه 000/000/2 ريال به حساب شهرداری  واریز نمایند .

         بهای خدمات بهره برداری موقت در اماکن مسکونی

در خصوص محاسبه بهای خدمات بهره برداری موقت در اماکن مسکونی جهت استفاده سفره خانه سنتی ، آرایشگاه زنانه ، خیاطی زنانه ، خوابگاههای دانشجویی ( پانسیون ) ، آموزشی ( مدارس غیر انتفاعی ، مهدکودک ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ) ، انباری ها ، پیک موتوری ،تاکسی تلفنی ، وانت تلفنی معادل 5% ، عوارض پذیره به صورت سالانه  ضمن عقد قرارداد ازمتقاضی اخذ می گردد .

  بهای خدمات شهری حمل زباله

1 ) بابت بهای خدمات شهری (حمل زباله ) از واحدهای مسکونی سطح شهر برای هر واحد برخوردار از خدمات مذکوربرای سال 1393 به ازای هر واحد درهرماه 30،000ریال .

2) بابت بهای خدمات شهری ( حمل زباله ) از واحدهای تجاری و خدماتی پرزباله سطح شهر برای سال 1393 به ازای هر واحد ماهیانه 70،000 ریال . وواحدهای کم زباله به ازای هرواحد ماهیانه20،000ریال و برای بانکها وموسسات مالی واعتباری مبلغ 150،000ریال درماه

3) بابت بهای خدمات شهری ( حمل زباله ) از ادارات ، سازمانها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت  ، ومدارس دولتی وغیردولتی ومهدهای کودک و... برای سال 1393 برای هرواحد40،000ریال درهرماه اخذ می گردد .

4) بابت بهای خدمات شهری ( حمل زباله ) مطب پزشکان عمومی ومتخصص وداروخانه ها وتزریقات وپانسمان ومراکزبهداشتی ودرمانی برای سال 1393هرواحد150،000ریال درهرماه

 

بهای خدمات دست فروشان بازار هفتگی

نرخ بهاء خدمات از دست فروشان بازار هفتگی برای سال 1393 بشرح ذیل می باشد :

الف- غرفه داران ثابت به ازاء هر غرفه هر ماه 300،000 ریال  اخذ می گردد .

- غرفه داران سیار به ازاء هر هفته50،000ریال اخذ گرد

 

سید قاسم مرتضوی/شهردار باباحیدر                                           سید جواد رضوی /رئیس شورای اسلامی

 

                 بهای خدمات مربوط به امورحمل ونقل و تاكسيراني

 

رديف

موضوع عوارض ( تعرفه)

ارقام تصويبي

( ريال)

1

حق امتياز تاكسي شهری

2000000ریال

2

صدورکارت مباشرت تاکسی تلفنی

2500000ریال

3

صدوردفترچه مالک تاکسی شهری خط ویژه وتاکسی تلفنی ومینی بوس خطواحدشهری وبین شهری

1500000ریال

4

حق امتياز خودروهاي مسافر بر شخصي طرح ساماندهي اينترنتي

500000ریال

5

صدوردفترچه کمکی کلیه خطوط

هزينه خدمات تاكسيهاي ( ويژه، شخصي،تلفني و...)

800000ریال

6

تمدیددفترچه کمکی  تاکسی شهری خط ویژه وتاکسی تلفنی

200000ریال

7

تمدیددفترچه مینی بوس

200000ریال

8

هزينه صدور دفترچه (المثتي)

هزينه تمديد يا تعويض دفترچه ( از كمك رانندگان به مالك)

200000ریال

9

هزينه كارشناسي بازديد فني (براي صدور پروانه بهره برداري)

100000ریال

10

عوارض امتیاز خط ویژه ومینی بوس روستاهای حومه

2000000ریال

11

ضمانت حسن انجام كار( وثيقه بصورت سفته)

5000000ریال

12

ضمانت حسن انجام كار براي متقاضيان افتتاح تاكسي تلفني (وثيقه بصورت سفته)

5000000ریال

13

عوارض امتیاز تاکسی تلفنی

2500000ریال

14

عوارض نقل وانتقال تاکسی

1500000ریال

15

هزينه صدور موافقتنامه اصولي براي تاسيس شركت حمل و نقل دروني شهري ( تاكسي تلفني)

20000000ریال

16

هزينه صدور پروانه نمايندگي حمل و نقل درون شهري

15000000ریال

17

هزينه و عوارض ساليانه نمايندگي حمل و نقل درون شهري

700000ریال

18

هزينه جابجايي مكان نمايندگي حمل و نقل

1000000ریال

19

هزينه ناشي از انتقال نمايندگي و بنام غير ( با شرايط خاص)

2000000ریال

 

 

                           بهای خدمات كرايه آمبولانس (حمل متوفيات)

رديف

شرح

كرايه تصويبي( ريال)

1

شهرباباحیدر

150،000 ریال

2

فارسان به باباحیدر

 300،000ریال

3

شهرکردبه باباحیدر

  600،000 ریال

4

خارج از شهر  به ازاءهر كيلومتر بيش از 100 كيلومتر

 5،000 ریال

 

مبالغ فوق باحداکثر1ساعت توقف میباشد.

 

 

 

سید قاسم مرتضوی/شهردار باباحیدر                                           سید جواد رضوی /رئیس شورای اسلامی

تبصره 1: توقف بيش از 1ساعت به  ازاء  هر ساعت توقف اضافي مبلغ 50،000 ريال وصول خواهد شد.

تبصره 2: متوفیان مجهول الهويه كه از طرف مراجع قضايي معرفي و نیز افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با معرفی از ادارات مذکور ،  هزینه كفن و دفن و آمبولانس رايگان ميباشد .

تبصره 3 : کارکنان شهرداری و اقارب درجه 1 آنان و خانواده معظم شهدا در داخل استان هزینه آمبولانس رایگان است .

  بهای خدمات كرايه ماشين آلات عمراني

رديف

نوع ماشين آلات

كرايه تصويبي هرساعت ( ريال)

1

گريدر

600،000ریال

3

لودر

550،000ریال

6

بیل بکهو

400،000ریال

8

كاميون 6 چرخ

300،000ریال

 

 

کرایه خط واحدشهری به ازای هرنفردرسال 1393 مبلغ 2،000ریال میباشد

جرایم کمیسیون ماده صد

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.

1 )  در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از از اعضای شورای شهر به اتنخاب شورا مطرح می شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید ، در غیراینصورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مذبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینۀ آن را طبق مقررات آئین نامۀ اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

سید قاسم مرتضوی/شهردار باباحیدر                                           سید جواد رضوی /رئیس شورای اسلامی

2) در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانۀ ساختمانی واقع در حوزۀ استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی( در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچۀ بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ، تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

(جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجــدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

3) در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانۀ ساختمانی واقع در حوزۀ استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچۀ بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ، تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

4) در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزۀ استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید.

اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های 2 و 3 عمل خواهد شد.

5) در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای ازبین رفتۀ پارکینگ باشد . صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمۀ تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.

6) در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانۀ ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامۀ عملیات جلوگیری و پروندۀ امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده صد است .

7) مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمۀ آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصرۀ یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیلۀ کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند.

سید قاسم مرتضوی/شهردار باباحیدر                                           سید جواد رضوی /رئیس شورای اسلامی

مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانۀ اشتغال درج و در یکی از جرائی کثیرالانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهنـدس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضـــاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانۀ ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأمورین شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبۀ جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود   می تواند با استفاده از مأمورین اجرائیات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

8) دفاتر اسناد رسمی وبنگاههای خریدوفروش املاک مکلفند قبل از انجام معاملۀ قطعی در مورد ساختمانها یااراضی گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله وبرای اراضی مفاصاحساب ونوع کاربری را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند یاقولنامه قید نمایند. درغیراینصورت نسبت به متضررشدن خریداریافروشنده جوابگوخواهندبودوقابلیت طرح درمراجع ضائی رادارد.

9) در مــورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که صدور رأی قبلی شرکت داشته اند. رأی این کمیسیون قطعی است .

10) آئین نامۀ ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود.

ارزش معاملاتی ساختمانی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها :

جدول شماره یک :

ردیف

شرح گروه ساختمانی ( مازاد بر پروانه )

مصوبه سال 93

 

مسکونی

تجاری

 

الف: ساختمان تجاری یا مسکونی

 

1

ساختمانهای اسکلت بتون با هرنوع سقف و دیوار تا 3 طبقه

200،000

250،000

 

 

 

2

ساختمانهای اسکلت فلزی با هر نوع سقف و دیوار تا 3 طبقه

200،000

250،000

 

3

سایرمصالح باهرنوع سقف ودیوار

140،000

200،000

 

 

ب: ساختمان انبارها

شخصی

تجاری

 

1

اسکلت با آجر – بلوک یا سنگ با هر نوع سقف

100،000

120،000

 

2

اسکلت بتن آرمه و فلزی با هرنوع سقف

120،000

150،000

 

 

ج: سایر موارد

 

 

 

1

آسانسور : درصورت عدم اجرا برابر مفاد پروانه ساختمانی برمبنای مساحت کل اعیانی احداثی ساختمانهای 3 طبقه به بالابه ازای هر طبقه مازاد بر 3 طبقه مبلغ 50،000 ریال برای هرمترمربع

 

2

کسری پارکینگ  به ازای هر متر مربع 200،000 ریال

 
 

 

 

سید قاسم مرتضوی/شهردار باباحیدر                                           سید جواد رضوی /رئیس شورای اسلامی                          

جدول شماره دو :

ردیف

نوع کاربری

قیمت مصوب برای سال93

1

آموزشی با مجوز وزارت علوم، آموزش و پرورش و بهزیستی- آموزش عالی – مهد کودک ها

80%  مسکونی

2

بهداشتی درمانی (با مجوز دانشگاه علوم پزشکی) دولتی و خصوصی

80% مسکونی

3

اداری – نظامی – انتظامی(بخش دولتی)

80% تجاری

4

خدماتی

80% تجاری

5

صنعت گردشگری- اقامتی – تفریحی صرفاً با کاربری گردشگری

معادل مسکونی

6

مذهبی (با مجوز سازمان اوقاف و امور خیریه یا تبلیغات اسلامی)

40% مسکونی

7

دامداری ها – مرغداری ها و آب بندان های پرورش ماهی و غیره واقع در حریم  (با مجوز از سازمان جهاد کشاورزی)

معادل مسکونی

8

صنایع واقع در حریم

معادل  تجاری

9

فرهنگی (با مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی)

معادل  مسکونی

 

تبصره 1 : در صورت تبدیل پیلوت به مسکونی تا 5/0 برابر ارزش معاملاتی به گروههای ساختمانی فوق افزوده میگردد .

تبصره 2 : در صورت حذف پارکینگ مسکونی یا تجاری تا1برابر ارزش معاملاتی به گروههای ساختمانی فوق افزوده میگردد .

صدور شناسنامه المثنی ساختمان

صدور پروانه ساختمانی المثنی بعد از محرز شدن وقوع سانحه ویا مفقود شدن ویا بعد از تائید از بین رفتن پروانه در اثر حوادث از سوی مراجع قضائی ویا اخذ تعهد مبنی بر کلیه مسئولیت های حقوقی وجزائی بر عهده متقاضی ناگزیر به تعویض شناسنامه شود مبلغ 300000ریال اخذ گردد .

 

عوارض ساختمانهائی که جدیدا"به داخل محدوده خدماتی الحاق گردیدند .

ساختمانهای مسکونی ،تجاری که خارج از محدوده خدماتی ساخته شده اند وحال پس از چند سال به جهت گسترش شهر جزء محدوده خدماتی شده اند فقط از آنها کلیه عوارض تفکیک و صدورپروانه دریافت می شود ودر صورت اضافه بنا درکمیسیون ماده صد مطرح می گردد.

 

فروش اسناد (مزایده مناقصه )

 

در صورتیکه شهرداری قصد برگزاری مناقصه یا مزایده داشته وشرکت کنندگان علاوه بر واریز سپرده شرکت در مناقصه بایستی مبلغ  300،000ریال به حساب درآمد های عمومی بمنظور خرید اسناد مناقصه واریز نمایند .

 

 

سید قاسم مرتضوی/شهردار باباحیدر                                           سید جواد رضوی /رئیس شورای اسلامی                         


ارسال نظر

نام    

ایمیل / ایمیل معتبر وارد نمایید   

تصویر امنیتی:  


نظر    

ارسال نظر