رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود . امام خمینی(ره)

دیداردکتر کاظمی وشهرداران حوزه انتخابیه با رییس سازمان شهرداریها

درجلسه ای که باپیگیری دکتر علی کاظمی نماینده محترم مردم شهرستانهای اردل فارسان کیار وکوهرنگ درسازمان شهرداریها با دکترخندان دل رییس این سازمان برگزار شد مشکلات شهرداریهای حوزه انتخابیه با حضور رییس ومدیران کل سازمان ومدیرکل دفتر امورشهری وشوراهای استان بررسی وراهکارهای لازم از طرف دکتر کاظمی ودکتر خندان دل ارائه گردید


ارسال نظر

نام    

ایمیل / ایمیل معتبر وارد نمایید   

تصویر امنیتی:  


نظر    

ارسال نظر