رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود . امام خمینی(ره)

شهرداران

شهرداران باباحیدر ازابتدا 1- سیدغلامرضاهاشمی 2- سیدمنوچهرمرتضوی 3- سیدرضامرتضوی 4-سیدمجتبی وزیری 5-سیدعلیمرادمیراحمدی 6-یوسف اسلامی 7- عزت اله اسلامی 8-سیدمرتضی میراحمدی 9 -یوسف اسلامی 10-سیدذبیح اله هاشمی 11-سیدقاسم مرتضوی


ارسال نظر

نام    

ایمیل / ایمیل معتبر وارد نمایید   

تصویر امنیتی:  


نظر    

ارسال نظر