رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود . امام خمینی(ره)

فضای سبز

عملیات فضای سبز شهرداری باباحیدر

- کاشت درخت غیرمثمر درگلستان شهداء ، گورستان قدیمی بلوارمرکزی، جاده سید میراحمد 1000 اصله

- آبیاری فضای سبزباتانکر - 400 مورد

- کاشت چمن در فلکه میدان ورودی شهر

- هرس درختچه های بلوارمرکزی- به طول2 کیلومتر

- آبیاری فضای سبز با تانکر - هفته ای دو روز

- هرس درختان سطح شهر - همه ساله

-ایجاد 50 عدد گلدان در بلوار اصلی و کاشت گل های فصلی از نوع تاج خروس و گل همیشه بهار و گل داودی

-نصب 10 عدد گلدان بتونی و کاشت گل در آنها

-کاشت بیش از 50 نهال درخت غیر مثمر در حاشیه خیابان امام رضا(ع)


ارسال نظر

نام    

ایمیل / ایمیل معتبر وارد نمایید   

تصویر امنیتی:  


نظر    

ارسال نظر