رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود . امام خمینی(ره)

تاکسی رانی

واحد حمل و نقل و تاکسی رانی باباحیدر

- تهیه آمار مربوط به مسافربرهای شخصی

- تهیه وتنظیم آمارمربوط به آژانسها

– واحد شهری ومسافربرهای شخصي جهت ارسال به قسمت آمار وانفورماتیک معاونت محترم برنامه ریزی استانداری

- شرکت درجلسات مرتبط

- پیگیری جهت تعویض خودروهای فرسوده از طریق سایت های اعلام شده که متأسفانه بدلیل عدم ثبت نام درسال 86 میسر نگردید.

- مکاتبه با بانک عامل (صادرات) جهت درخواست اطلاعات تکمیلی تسهیلات مربوط به حوزه حمل ونقل

- مکاتبه با مسؤلین آژانسها جهت درخواست اطلاعات نیروهای تحت امر به شورای حمل ونقل استان جهت انجام اقدامات بعدی

- پیگیری وانجام مکاتبات متعدد جهت استقرار کیوسک راهنمائی ورانندگی به همراه نیرو درشهر

- پيگيری رفع مشکلات پیش آماده توسط پیمانکار جاده باباحیدر – فارسان جهت جلوگیری از اتفاقات احتمالی

- ارسال بخشنامه پلیس راهور به مسئولین آژانسها جهت تعمیر ورنگ آمیزی وانجام مراحل قانونی ورانندگان خطوط ویژه

- پیگیری ورود غیر قانونی خطوط ویژه فارسان- عیسی آباد- فیل آباد ازطریق شهرداری فارسان- راهور شهرستان واماکن

- ارسال اطلاعات پایه جابجایی مسافر درون شهری واطلاعات پایه تاکسیرانی واطلاعات چارچوبی مؤسسات اتومبیل کرایه(شامل آژانسها- تاکسی سرویس وتاکسی تلفنی) به معاونت برنامه ریزی استانداری

- پیگیری ودرخواست امکانات موردنیاز حمل ونقل وترافیک درون شهری از شرکت عرف ایران(شامل سرعتگیر- امکانات جانبی- تابلو و...)

- پیگیری تعدیل قیمت کرایه ها از طریق ارگانهای مربوطه

- پیگیری وارسال نامه به شرکت کوهرنگ پارسیان جهت اخذ سهمیه ی دوگانه سوزکردن خودروهای آژانس وخطي براي اولين بار

- پیگیری تخیص کارت سوخت جهت رانندگان دارای شرایط ازطریق فرمانداری شهرستان

- پیگیری عدم صدورکارت سوخت جهت شهرباباحیدرازطریق معاونت محترم امور عمرانی ومعاونت راهنمایی ورانندگی استان

- راه اندازی وثبت اطلاعات خودروهای مسافربر درون شهری ، درلیست ناوگان شهرباباحیدر، برای اولین بار

– باتوجه به درخواست سرپرست دفترحمل ونقل و دبیرخانه شورای هماهنگی ترافیک شهرداری شهر

- ارسال فرم مربوط به درخواست مینی بوس درطرح یکساله وچهارساله

- پاسخ به نامه های رسیده بطورکلی

- همکاری باامورفنی جهت بندالف وب ، وماده 163 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی اجتماعی – فرهنگی

- انجام بازدیدهای مرتبط با حمل ونقل

- همکاری با اماکن جهت تکمیل پرونده های متقاضیان خطوط ویژه وفعالیت درآژانس های تاکسی تلفنی

- پیگیری وانجام خط کشی(خطوط احتیاط) درسطح شهرباباحیدر براساس مصوبه شورای ترافیک وحمل ونقل شهرستان با محوریت مدارس و ورودی شهر به میزان1000متر

- پیگیری وارسال نامه جهت رفع مشکل ایستگاه باباحیدر در شهر فارسان با توجه به تقاضا های مردمی وشورای شهر به فرمانداری وشهرداری شهرستان فارسان


ارسال نظر

نام    

ایمیل / ایمیل معتبر وارد نمایید   

تصویر امنیتی:  


نظر    

ارسال نظر