رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود . امام خمینی(ره)

خدمات شهری(سید حسین میراحمدی)

واحد خدمات شهری بی شک یکی ازواحدهای پرمشغله وهزینه بر برای کلیه شهرداری ها می باشد چراکه نظافت عمومی و بهداشت شهرازعمده ترین دغدغه های شهرداری محسوب می شودواگردر این واحد کوچکترین وکمترین سهل انگاری صورت گیرد بیشتر دود آن به چشم شهروندان رفته و باعث می شود دیگرکارهای شهرداری اعم ازعمرانی وغیره....

واحد خدمات شهری بی شک یکی ازواحدهای پرمشغله وهزینه بر برای کلیه شهرداری ها می باشد چراکه نظافت عمومی و بهداشت شهرازعمده ترین دغدغه های شهرداری محسوب می شودواگردر این واحد کوچکترین وکمترین سهل انگاری صورت گیرد بیشتر دود آن به چشم شهروندان رفته و باعث می شود دیگرکارهای شهرداری اعم ازعمرانی وغیره.... چندان به چشم نیاید.لذا واحدخدمات شهری این شهرداری با 1 دستگاه نیسان و 2 دستگاه فوتون حمل زباله(3راننده و9نفر کارگر)به صورت روزانه امورات ذیل را انجام میدهد.

در ضمن مسولیت واحد فوق به عهده ی سید حسین میراحمدی میباشد.

1 - جمع آوری زباله درب منزل9تن(مرطوب)روزانه

2 - جاروب بلوار مرکزی بطول4کیلومتر دو طرف(روزانه)

3 - جاروب معابر آسفالته سطح شهر(هفته ای یکبار)

4 - نظافت وجاروب کوچه شهداء ومحوطه گلستان شهداء (پنج شنبه هرهفته)

5 - لایروبی جداول سطح شهر 4000 مترطول(10 روزیکبار)

6 - بارگیری وحمل لجن با تراکتور روزانه 3سرویس

7 - بارگیری نخاله های ساختمانی وحمل به خارج شهر(ایستگاه زباله)روزانه 2سرویس

8 - دفن بهداشتی زباله ها هفته ای یکبار

9 - حفرکانال جهت دفن زباله درایستگاه بطول300متروعرض3متر وعمق2متر

10 - شن ریزی وتسطیح جاده ومحوطه ایستگاه زباله 2کیلومتر

11 - جمع اوری وحمل فضولات دامی روزانه1سرویس

12 - نصب دست انداز استاندارد درسطح شهر14 مورد

13 - نصب تابلوهای راهنمائی ورانندگی وغیره 50مورد

14 - ایجاد شبکه روشنائی دربلوار مرکزی60 پایه

15 - ساخت ونصب سطلهای زباله درسطح شهر 80عدد

16 - ساخت ونصب ایستگاه اتوبوس 10 عدد

17 - اتلاف سگهای ولگرد163 مورد

18 - شستشوی جداول سطح شهر بطول 4000 متر 15 روز یکبار

19 - برف روبی معابر وحمل برف به خارج ازشهر300 سرویس وکارکرد لودر300 ساعت

20 - خرید شن ونمک جهت استفاده درفصل زمستان درمعابر شهر 40 تن نمک و60 مترشن


ارسال نظر

نام    

ایمیل / ایمیل معتبر وارد نمایید   

تصویر امنیتی:  


نظر    

ارسال نظر